Cestovné poistenie

Cestovať do zahraničia bez poistenia je zbytočné riziko. Sme zmluvnými partnermi poisťovne UNION , ktorej poistné produkty sú pre našich klientov k dispozícii.

Cestovné poistenie UNION - rozsah poistenia a výška poistného krytia:

 

Základné cestovné poistenie:

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí

a./ ošetrenie,hospitalizácia,prevoz do vlasti - poistná suma: 120.000,-€

b./ prevoz telesných pozostatkov - poistná suma: 7.000,-€

c./ kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok

- poistná suma: 100,-€

d./ ošetrenie jedného zuba spolu za všetky zuby-poistná suma: 100,-€/na jeden prípad max.300,-€/ za všetky prípady

 

Možnosť pripoistenia:

- úrazové poistenie - trvalé následky: 7.000,-€

- smrť úrazom : 3.500,-€

- poistenie batožiny - poškodenie, zničenie,odcudzenie strata poistených vecí

700,-€ / resp. Násobok tejto sumy, max. 350,-€/ 1 vec,

- oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou:

a./ do 24 hodín 100,-€

b./ do 48 hodín 300,-€

- strata dokladov: 350,-€

 

Poistenie zodpovednosť za škody v zahraničí

a./ škody na zdraví - poistná suma: 100.000,-€

b./ škody na majetku – poiostná suma: 35.000,-€

c./ náklady na advokáta – poistná suma: 2.000,-€

d./ náklady, kaucie spolu za c./a d./ - poistná suma: max. 3.000,-€

 

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku

 

Každý návštevník hôr , v prípade, že bude nútený využiť služby HZS, bude musieť v plnej výške uhradiť náklady spojené s technickou časťou zásahu. NEZABUDNITE !

So zaplatenou poistkou máte nárok na:

a./ vyhľadávane a vyslobodzovanie vo vysokohorskom teréne

b./ pozemnú alebo leteckú prepravu z miesta zásahu do miesta odvozu

c./ k dispozícii NON STOP dispečing HZS na telefonnom čísle: 18 300

Krajiny

Zobraziť všetky »

GALANTA, Šafárikova 1526, tel/fax: 031/7802106-8, mobil: 0903 420 794, 0915 841 961-2, gita@gita.sk 

 

 
 
 
DOVOLENKA  TROCHU  INAK .... luxusné plavby s lodnými spoločnosťami:
Navštívte
Náš profesionálny partner pre informačnú techniku:
Predaj a servis novej a repasovanej výpočtovej a kancelárskej techniky, elektroniky
Odborné poradenstvo v oblasti IT
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Web: www.itprofessional.sk
E-shop: obchod.itprofessional.sk 
Facebook: https://www.facebook.com/ITPro.sro